Paeria de Cervera

Punt de Voluntariat de Cervera/Segarra

Paeria de Cervera

Recurs 1

Definició:
És un programa d’acompanyament i d’orientació laboral destinat a la recerca de feina i/o manteniment del lloc de treball per a persones amb qualsevol tipus de discapacitat d’igual grau o superior al 33%.

Destinataris:
✔ Persones amb discapacitats
✔ Persones amb problemes de salut mental

Edats de les persones destinatàries:
✔16-29 anys
✔30-64 anys

Procediment d’accés:

Derivacions del SOC, altres entitats, borsa pròpia, Centres de Salut mental del territori,…
Requisits: Persones amb certificat de discapacitat igual o superior del 33% ja sigui intel·lectual, física, sensorial o mental.
Inscrites al SOC com a demandants d’ocupació o com a millora de feina.
Subvencionat pel Fons Social Europeu.

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Gironès
✔ Província de Girona

Àmbit d’actuació:
✔ Laboral

Contacte:
C/Sant Roc, 2.  Salt. 17190
Telèfon: 972 40 54 55
Referent: Raquel García Tirado
Correu electrònic: ragarcia@gentis.org