Paeria de Cervera

Punt de Voluntariat de Cervera/Segarra

Paeria de Cervera

Preguntes més freqüents: Entitats

Com puc registrar una entitat a la plataforma?

La pàgina web del Punt de Voluntariat de Cervera/Segarra us facilita un formulari de registre que us permetrà:

  • Disposar d’un perfil de l’entitat a la Guia d’entitats.
  • Crear i gestionar activitats de voluntariat, les quals es mostraran al Llistat de voluntariats.
  • Configurar les vostres dades de contacte per tal que les persones voluntàries puguin contactar-vos per qualsevol assumpte relacionat amb els voluntariats i les activitats que teniu en marxa.
  • Crear el pla de voluntariat de forma senzilla durant el procés d’alta a la plataforma.

 

El formulari de registre està format per tres seccions:

  1. Usuari: Creareu l’usuari de la plataforma amb el qual iniciareu la sessió.
  2. Fitxa: Podreu omplir la fitxa de l’entitat que es mostrarà a la Guia d’entitats.
  3. Pla de voluntariat: Podreu pujar el Pla de voluntariat o crear-lo en cas que encara no en tingueu cap.

No! Tots els recursos d’aquest portal són completament gratuïts.

La gestió del voluntariat i la seva formalització en un pla es van fer necessàries amb la professionalització del tercer sector. En aquell moment, va sorgir la necessitat de crear un document que recollís l’estructura, el paper, l’itinerari i les tasques de les persones voluntàries, de manera que estiguessin directament i clarament relacionades amb els objectius de l’entitat.

Aquesta eina permet oficialitzar i simplificar els processos d’incorporació, seguiment i finalització de la tasca voluntària. Reflecteix la política interna de l’entitat i facilita l’èxit en accions com la captació, la permanència i la satisfacció del voluntariat, ja que en defineix l’estructura i l’organització.

No obstant això, el pla no hauria de ser un document aïllat. És recomanable fer una reflexió general sobre l’entitat en el seu conjunt, i en aquest context s’emmarcaria aquest projecte. L’objectiu és fer una aposta estratègica per a l’organització, on la decisió de tenir voluntariat prové de la renovació transversal del funcionament de l’entitat.

Recorda que la pàgina web del Punt de Voluntariat permet crear aquest document de forma ràpida i senzilla durant el procés de registre.

(Font: Xarxanet)

Accedeix a l’Àrea Privada. Una vegada dins, veuràs les següents pestanyes a la barra esquerra:

  • Voluntariats publicats: El sistema mostrarà totes aquelles activitats de voluntariat que són publicades al portal i associades al teu usuari d’entitat. Recorda que la Paeria de Cervera realitzarà una verificació manual abans de publicar-lo, així que poden passar unes hores abans no es mostri a la pàgina web.
  • Afegir voluntariat: El formulari d’aquesta pestanya et guia en el procés de creació d’una nova activitat. Per fer-ho, caldrà omplir el títol, una breu descripció de menys de 1.000 caràcters, una descripció llarga de l’activitat, la imatge associada, i el correu electrònic i telèfon (poden ser els mateixos que els de la fitxa d’entitat).

Pots gestionar tota la informació envers la fitxa de la teva entitat o de les activitats publicades a través de l’Àrea Privada.

La Generalitat de Catalunya ofereix diferents cursos a través del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.