Paeria de Cervera

Paeria de Cervera

Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra

Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra

Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra

Associació que té com a finalitat l’actuació per a la defensa, la preservació i la potenciació del medi natural de la Segarra i la conscienciació per a l’adopció d’un model de desenvolupament sostenible