Paeria de Cervera

Punt de Voluntariat de Cervera/Segarra

Paeria de Cervera
Coral Infantil Nova Cervera

Coral Infantil Nova Cervera

La Coral Infantil Nova Cervera té com a objectiu principal aconseguir que els infants i joves aprenguin a descobrir i gaudir del meravellós plaer de cantar junts. El cant coral infantil és, a més de la pràctica del cant col·lectiu, un camí que educa en valors, crea hàbits i treballa competències, tot proporcionant una millor i una més àmplia educació integral de la persona. Per tant, nosaltres entenem la coral infantil com a instrument educatiu en hàbits i valors, que a la vegada esdevé un eix vertebrador de cohesió social.