Paeria de Cervera

Punt de Voluntariat de Cervera/Segarra

Paeria de Cervera
Associació Emaús Rural

Associació Emaús Rural

La finalitat d’aquesta associació és obrir oportunitats de vida digna en l’àmbit rural, a persones que per qualsevol raó estan en situació d’exclusió social i també a persones que volen crear alternatives a la societat de consum i l’individualisme. Es vol oferir un espai de vida temporal o definitiu, en relació directa amb la natura, de creixement, d’experiència de pertinença i estimació.

A la vegada, té com a finalitat obrir oportunitats perquè moltes persones o col·lectius es puguin comprometre en accions contra l’exclusió social i a favor de la conservació del medi natural, enfortint la xarxa social de solidaritat i construint un món més just i pacífic.

En queda exclòs tot ànim de lucre.