Paeria de Cervera

Paeria de Cervera

AEIG Coll de les Savines

AEIG Coll de les Savines

AEIG Coll de les Savines

L’AEIG Coll de les Savines és un agrupament escolta que forma part de Minyons Escoltes i Guies. El nostre objectiu és educar infants i joves mitjançant el mètode escolta i guia, que els fa protagonistes del progrés personal i els transforma en persones crítiques i actives i compromeses amb la societat.