Paeria de Cervera

Punt de Voluntariat de Cervera/Segarra

Paeria de Cervera

Recursos inclusius

El Mapa de Recursos Inclusius és un sistema de recollida d’informació sobre els recursos, serveis, programes, projectes, equipaments i plans d’un territori. Es tracta d’una nodrida base de dades que permet a les persones interessades fer recerques per categories: àmbits d’actuació, àmbit territorial i persones destinatàries. De cada un dels recursos es facilita informació sobre vies d’accés, requisits, preus, adreces i telèfons de contacte, etc.

Tenint en compte aquesta coincidència i amb la voluntat d’optimitzar recursos i esforços, es va decidir que el Mapa de Recursos Inclusius fos l’eina que donés resposta a les necessitats manifestades pels professionals de la Noguera.

Municipis
Persones destinatàries
Tipus de recurs